REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD ADRESEM WWW.MARISOL.COM.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego WWW.MARISOL.COM.PL

2. Właścicielem Sklepu Internetowego MARISOL jest firma:

MARISOL Klaudia Czerniakowska

Ul. Przemysłowa 8

35-105 Rzeszów

NIP: 8133840134

Nr rachunku bankowego: 29 2490 0005 0000 4500 2927 6202

3. Kontakt ze Sklepem:

Klaudia Czerniakowska

Ul. Przemysłowa 8

35-105 Rzeszów

kontakt@marisol.com.pl

(+48) 606-902-382

II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

2. Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych.

4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

5. Sklep WWW.MARISOL.COM.PL nie posiada innych ukrytych kosztów.

6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

baner-kwadrat-paatnoeci-popularne.png

2. Dostępne formy płatności:

 • Visa,

 • Visa Electron,

 • Mastercard,

 • Mastercard Electronic,

 • Maestro,

 • BLIK,

 • Przelew,

 • PayPo.

3. Dostępna jest usługa PayPo - płatności odroczone. Więcej informacji na stronie www.paypo.pl 

paypo-bags-336x280.jpg

IV. TERMIN PŁATNOŚCI

1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

V. CENY

1. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich.

2. Cena Towaru jest wiążąca od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży, a także ich odwoływania.

VI. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany w zamówieniu przez Kupującego.

3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy InPost lub Poczty Polskiej.

4. W przypadku realizacji dostawy koszty przesyłki wynoszą:

 • 13 zł w przypadku przesyłki do paczkomatu InPost,

 • 15 zł w przypadku wyboru firmy kurierskiej InPost,

 • 30 zł w przypadku wyboru Poczty Polskiej i wysyłki zagranicznej na terenie UE*

 • 81 zł w przypadku wyboru Poczty Polskiej i wysyłki zagranicznej do Ameryki Północnej.

*Nie wysyłamy do Wielkiej Brytanii

5. Realizacja Dostawy następuje:

- w przypadku przesyłki krajowej, od 1 do 2 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia,

- w przypadku przesyłki międzynarodowej w terminie 5 -10 dni roboczych od dnia zrealizowania zamówienia

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość realizacji dostawy przez Dostawcę.

7. Po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym istnieje możliwości odbioru osobistego.

8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Brak spisania protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

VII. ZWROTY I WYMIANA

1. Klient w ciągu 14 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia towaru może dokonać rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyny. Jeśli minęła wskazana data, zwrot nie będzie uwzględniany.

2. Wymiana towaru polega na odstąpieniu od umowy, czyli zwrocie wybranych artykułów, a następnie na złożeniu i opłaceniu nowego zamówienia.

3. Rezygnacja może dotyczyć całości złożonego zamówienia bądź jego części.

4. Zwroty towaru przyjmowane są pod adresem:

Klaudia Czerniakowska

ul. Witkacego 3/325

35-111 Rzeszów

Tel. 606-902-382

5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość zamówionych artykułów w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu lub w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, na rachunek karty użytej do płatności. 

7. Zwrot środków następuje w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu lub w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, na rachunek karty użytej do płatności.

VIII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie.

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia.

Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

3. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

4. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Sklep www.marisol.com.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.

Marisol.com.pl używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia podczas robienia zakupów. Korzystając z naszych usług, akceptujesz używanie takich plików. Dowiedz się więcej o plikach cookie oraz o tym, jak można je wyłączyć.